اخبار پزشکی
شماره صفحه: 4 از 4
جراحی پلک
ماهیچه ها و پوست،با افزایش سن،خاصیت ارتجاعی و الاستیسیته خود را از دست میدهند. در مورد پلکها ، این اتفاق باعث چین و چروک در پلک پایین و افتادگی پلک فوقانی می شود.در این دوران همچنین شل شدن عضللات زیر پوست ، به چربی ها اجازه میدند که شبیه یک بالش تجمع یابند. که باعث می شود این برامدگی به سمت جلو ظاهری شبیه به کیسه پیدا کند.در برخی خانواده ها بطور ارثی ،استعداد پوست اطراف چشم به حالت کیسه،خیلی زیاد است و این موضوع زودتر از تغییرات پوست نواحی دیگر می باشد.
شماره صفحه: 4 از 4