اخبار پزشکی

آلودگی ها و عوارض چاقی

محققین بین نوع خاصی از آلوده کننده های زیست محیطی و عوارض خاص متابولیک چاقی ارتباطی را کشف کرده اند. نتایج این تحقیقات می تواند به بهبود پیشگیری، تشخیص و درمان خطرات قلبی متابولیک  مرتبط با چاقی نظیر دیابت ، فشار خون و بیماری های قلبی و عروقی کمک کند. اگرچه چاقی قویا با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 مرتبط است اما به نظر می رسد گروهی از افراد چاق که اصطلاح اقراد چاق سالم از نظر متابولیکی به آنها اطلاق می شود، به عوارض کاردیومتابولیک مبتلا نمی شوند و یا به نسبت کمتر مبتلا می شوند.
اخیراَ مشخص گردید که آلاینده های آلی دیرپا یا Persistent organic pollutantsبه عنوان یک نتیجه ، هدف این تحقیق بررسی و مقایسه مقدار غلظت POPs توانایی حل شدن آنها در چربی هاست و این یعنی تجمع آنها در بافتهای چربی بدن. همانطور که از اسم این مواد مشخص است این مواد مقاوم به تجزیه هستند  و بنابراین براحتی از بدن قابل حذف نیستند. بنابراین POPsمحققین IRCM را در بدن این افراد اندازه گیری نمودند. همچنین این افراد برای فاکتورهای خطر قلبی متابولیکی ارزیابی شدند. در بین 18 آلودگی قابل تشخیص ، غلظت 12 عدد ازین آلودگی ها در زنانی که به عوارض کاردیومتابولیک مبتلا بوده اند، بیشتر از سایرین بود. بطور واضح مشخص است که غلظت 70% از آلاینده های آلی دیرپا در افراد دارای عوارض قلبی متابولیکی در مقایسه با افرادی که ازنظر متابولیکی سالم بوده اما چاق هستند، بیشتر است. نتایج این تحقیق تایید می کند که پروفایل POPs در خون خود هستند. درک بهتر نقش POPsمنابع: The Journal of Clinical Endocrinology & Metebolism 
زمان انتشار: (2 ماه قبل)