اخبار پزشکی

کوچک کردن سینه بانوان(ماموپلاستی)

ماموپلاستی
 
جراحی ماموپلاستی (جراحی زیبایی) به 3 دسته طبقه بندی میشود که شامل: افزایش حجم سینه یا پروتز گذاری سینه، کاهش حجم سینه وبازسازی ساختار سینه میباشد.
پروتزگذاری سینه برای بهبود ظاهر و سایز و فرم سینه انجام میشود.خانمها به دلایل زیادی تمایل به پروتزگذاری سینه دارند.بعضی خانمها احساس میکنند سینه شان کوچک است،بعضی ها بعداز دوران بارداری و تغییر فرم سینه ها،تمایل به افزایش حجم سینه ها دارند گاهی نیز برای رفع عدم تقارن سینه ها تمایل به این امر دارند.
افزایش حجم سینه توسط پروتز صورت میگیرد که روی عضله و یا زیر عضله قفسه سینه تعبیه میشود.معمولا با اینکه برش جراحی فقط 3 سانتیمتر میباشداما یک عمل تهاجمی محسوب میشود.این برش معمولا زیر سینه یا دور هاله پستان و یا زیر بغل میباشد.
پروتزها معمولا پوسته ای سیلیکونی دارند وداخلشان با سالین(محلول نمکی)پرشده است. ویا ازژل سیلیکون پر شده اند .
این نوع جراحی همانند دیگر جراحی هاخطراتی دارد که در این زمینه میتوانید با پزشک مشورت کرده و تصمیم بگیرید.
جراحی کوچک کردن سینه اغلب در زنانی دیده میشود که سینه های بزرگ و سنگینی دارند که باعث ناراحتی های قابل توجهی ازجمله درد گردن،دردکمر،بی حسی وضعف اندامها در اثر وزن سنگین سینه ها دارند.در طی این پروسه،پوست و چربی و بافتهای اضافه برداشته میشوند.بعد از جراحی معمولا شخص قادر به شیردهی نخواهد بودبخصوص در کسانی که قسمتی از هاله سینه برداشته شده اغلب قادر به شیر دهی نمیباشند.بنابراین اگر شیردهی برایتان حائز اهمیت است به این موارد توجه کافی داشته باشید.بعداز جراحی اغلب بیماران از ناراحتی های قبل که در اثر بزرگ و سنگین بودن سینه ها ایجاد شده بود بهبود میابند.
-جراحی بازسازی ساختار سینه،اغلب در خانمهایی که متحمل ماستکتومی (برداشتن سینه) در اثر سرطان ،شده اند کاربرد دارد.در طی این پروسه، پستان از نظر ظاهر،سایز وفرم بازسازی میشود.همچنین هاله و نوک سینه بازسازی میشود.اما از نظر حسهای طبیعی و قابلیت تولید شیر قابل بازسازی نیست.
در روند این جراحی ظاهر ،فرم و سایز سینه توسط پروتزهای مخصوص و یا بافتهای قسمتهای دیگر بدن خود بیمار،بازسازی میشود.اگر از پروتز استفاده میشود سایز آن باید متناسب با سایز سینه دیگر انتخاب شود.همانطور که ذکر شد برای بازسازی میتوان از بافتهای بدن بیمار استفاده کرد. در این صورت میتوان از بافتهای پایین شکم و پوست و چربی و عضله کپل ها بهره گرفت.
جراحی بازسازی ساختار سینه را میتوان همزمان با ماستکتومی انجام داد.این جراحی اثرات ناشناخته ای در عود بیماری و بقای بیمار دارد.بنابراین باید برنامه معاینات دوره ای ومعاینه توسط خود فرد نیز پیگیری شود.
-در بعضی خانمها،پوست قدرت کافی در برابر وزن و فشار سینه را ندارو و سینه این خانمها افتاده میشود.این شرایطکه افتادگی سینه نامیده میشود درصد پوست نسبت به بافت بیشتر است.برای رفع این مشکل و لیفت سینه ،پوست اضافه برداشته میشود و سینه فرم میگیرد.
.

 

 

 
.

زمان انتشار: (6 ماه قبل)