اخبار پزشکی

پروتز پستان

پروتز پستان  


کاربردهای پروتز شامل:

افزایش سایز سینه برای کسانی که سایز کوچک و یا سینه بدون بافت دارند.

-کمک به بهبود افتادگی بخصوص پس از شیردهی

-رفع عدم تقارن 

-ترمیم سینه پس از برداشتن سینه بخاطر سرطان

-ایجاد تناسب با بقیه اندام

چند نوع پروتز وجود دارد؟

پروتز ها ازنظر جنس و سایز متفاوت میباشند. پوسته همه پروتزها ازجنس سیلیکون میباشد اما محتویات آنها باهم تفاوت دارد.برخی پراز سالین(محلول نمکی)هستند و برخی از ژل سیلیکون پرشده اند.پوسته پروتزها نیز باهم متفاوت هستند بعضی زبر و بعضی صاف میباشند.که البته پروتزهای دارای پوسته زبر مناسب تر میباشند زیرا باعث کاهش ریسک انقباض کپسولی میشوند.

پروتزهای سالینی و ژلی هرکدام مزایای خاص خودرا دارند از جمله:

-پروتزهای ژلی قوام طبیعی تر دارند و در لمس طبیعی تر بنظر میرسند و درنمای نیم رخ طبیعی تر هستند.

-پروتزهای سالینی لازم به برش کوچکتر هستند و چون پس از جاگذاری پر میشوند،امکان تطبیق بهتر دارند وکمتر عدم تقارن ایجاد میکنند.

محل جاگذاری:

چند روش برای قرار دادن پروتز وجود دارد که شامل:روش زیر عضله،زیر بافتی و ساب فاشیال میباشد.

شکل پروتزها:

پروتزها ازنظر شکل دو دسته هستند:گرد و قطره اشکی

پروتزهای قطره اشکی دارای نمای طبیعی تری هستند.

برجستگی پروتزها:

در این مورد پروتز ها 3 دسته میباشند:

-برجستگی کم یا استاندارد

-برجستگی زیاد یا High

-برجستگی خیلی زیاد یا Ultra High

بسته به نظر پزشک و سلیقه خود میتوانید انتخاب کنید.

سایز پروتز را چگونه تعیین کنیم؟

با استفاده از اندازه عرض سینه و ضخامت بافت که با خط کش اندازه میگیریم میتوان سایز را بدست آورد.بدین صورت که عرض سینه را منهای ضخامت بافت کرده و عدد بدست آمده قطر پروتز میباشد سپس در جدول بر اساس آن حجم پروتز مشخص میشود.سپس میزان اتساع پذیری بافت را درنظر گرفته  وبر اساس آن به حجم پروتز اضافه میکنیم.

جدول


این محاسبات بیشتر برای پروتزهای گرد کاربرد دارد و در پروتز های قطره اشکی تا حدی متفاوت عمل میکنیم.

سوالات رایج در باره پروتز گذاری سینه:

-آیا پروتز در روند تولید شیر و شیردهی تاثیر دارد؟

خیر.پروتز هیچگاه مانع تولید شیر در غدد شیری پستان نمیشود و مانع شیردهی نمیباشد.

-پروتزها را چندوقت یکبار باید تعویض کرد؟

-اکثر پروتزها طول عمر حدود  15سال دارند و پس از این مدت بسته به نظر پزشک تعویض میشوند.

-آیا میتوان هر سایزی را برای پروتز به دلخواه انتخاب کرد؟

خیر.برای بدست آمدن یک نتیجه مطلوب،باید به بافت سینه و عدم تقارن و خصوصیات آناتومیکی سینه و تناسب اندام شخص نهایت توجه و دقت را بعمل آورد.

آیا پروتزها سرطان زا هستند؟

خیر.

-مراقبتهای بعداز عمل جراحی پروتز گذاری چیست؟

به بیمار توصیه میشود فعالیتهای سبک را چندروز بعد و فعالیتهای روزانه و ورزش را چندهفته بعد شروع کند

 و انجام سونوگرافی بسته بنظر پزشک انجام شود.


زمان انتشار: (2 سال قبل)