اخبار پزشکی

حجیم کردن لبها


مقدمه

لبها به عنوان عضوی در بدن در ادبیات، اشعار و هنر در رابطه با موضوعاتی همچون جوانی، زیبایی و عشق حضور پر رنگی داشته اند. در دهه های اخیر، همراه با ابداع روش ها و تکنیک های جدید در جراحی، توجه بیشتری به مسائلی همچون جوانی و حفظ آن و زیبایی شده است و انجام جراحی های زیبایی در جوامع رو به افزایش بوده است. حجیم کردن لب ها نمونه ای از این گونه جراحی ها است. لب های حجیم و پر نشانگر سلامت، جوانی و زیبایی محسوب می شود و از همین گرایش برای جراحی زیبایی لب افزایش داشته است. هم اکنون روش های زیادی برای تغییر در ظاهر لب ها با حجیم کردن، کوچک کردن و یا بازسازی لب ها بعد از وارد شدن ضربه وجود دارد. روش های جدید تری زیادی نیز ابداع شده که با استفاده از پروتز و تزریق، مواد بیومتریال و یال پیوند بافت های رشد کننده و یا آلوپلاست ها در ظاهر لب ها تغییر ایجاد می کنند. آناتومی و چگونکی عملکرد لب ها
لب ها بطور عمده از مخاط و پوس تشکیل شده اند. خطوط کشش پوست لب (Relaxed Skin Tension Lines) در ناحیه مرز ورمیلیون (بافت قرمز رنگ) به صورت منحنی و مدور ترسیم می شوند. پوست لب بالا ناحیه زیر بینی شروع شده و تا مرز بافت قرمز رنگ ادامه می یابد. پوست در این قسمت دارای مو، غدد سباسه (sebaceous glands)، و غدد تعرق (eccrine glands) می باشد. در مرز بین مخاط (هم مرز با بافت قرمز) و پوست لب بالا ناحیه ای است که پوست افزایش ارتفاع داشته و برجستکی های لب در آن ناحیه اتیجاد می شود که رول سفید (white roll) نامیده می شود. این ساختار در به عنوان نشانه ای مفید در شناخت ساختار لب بیمار در جراحی های بازسازی و افزایش حجم لب به خصوص در روش تزریق (injectable techniques) مورد استفاده قرار می گیرد. ورمیلیون و مخاط شامل بافت های خشک (بیرونی تر) و بافت های مرطوب (درونی تر) می شوند.  ورمیلیون به علت نبود کراتین (keratin) و حضور شبکه های گسترده عروقی (vascular plexus) به رنگ قرمز می باشد. 

حجیم کردن لبها

در لایه زهای پایین تر غدد فرعی بزاقی (minor salivary glands) نیز وجود دارند. ماهیچه های (عضلات) orbicularis oris نقش حجم دهی به لب ها را بر عهده دارند و به دور دهان، فرم دهان را شکل می دهند و نقش مهمی را در توانایی های دهان و عضلات آن ایفا می کنند. عضلات بر روی رشته های عصبی قرار دارند که شاخه های آن تا عمق بافت این عضلات پیش رفته است. 

عضلات orbicularis oris


فیزیولوژی (کارکرد) لب ها به دو بخش تقسیم می شود. اول اینکه لب ها به عنوان نوعی عضله همل می کنند که بلیشتر از طریق عضلات orbicularis این فرایند انجام می شود. عملکرد لب های بالا و پایین تا حدودی متفاوت است. لب پایین کم تحرک تری راست و بیشتر به عنوان یک مانع عمل می کند. لب بالا که تحرک بیشتر دارد بیشتر شبیه به یک پرده عمل میکند که لثه و دندان های بالا را می پوشاند. لب ها نقش مهمی را در توانایی های کلامی، احساسی و غیره در زندگی افراد در فرهنگ های مختلف ایفا میکند. 


زیبایی شناسی لب ها

صحبت ازر معیار های زیبایی لب به عنوان یم فاکتور جهانی و برای فرهنگ های مختلف از دقت زیادی برخوردار نخواهد بود، هر چند که با تعیین و ترسیم وضعیت نرمال لب ها می توان معیاری برای زیبایی اب ها ایجاد کرد که هرگونه فرم متغایر با این استاندارد نقش منفی در زیبایی ظاهر فرد ایجاد می کند. 
مسئله مهم وضعیت ظاهری لب ها در تناسب با صورت و کلیه اعضای آن می باشد. لب ها می بایست در میان میزان کافی بافت نرم اطراف خود قرار گرفته و با اسکلت قسمت میانی صورت تناسب داشته بباشند. افزایش حجم بیش از حد لب در نهایت منجر به  (midface hypoplasia) در قسمت میانی صورت می شود و در نهایت موجب می شود تا صورت فرد غیر طبیعی و غیر جذاب به نظر بیاید. 


زمان انتشار: (2 سال قبل)