اخبار پزشکی

لاپاراسکوپی ترمیم فتق

فتق عموما به عنوان نقص در عضلات دیواره شکم شناخته می شود که در نتیجه آن برآمدگی مشخصی در زیر پوست ایجاد می شود. در برخی موارد، این نقص موجب ناراحتی و مشکل در روند زندگی فرد نمی شود، اما در صورت حمل اجسام سنگین، سرفه و کشش با درد مواجه می شود. ناراحتی با حس دردی تیز و سریع و یا درد ممتد و خفیف تر احساس می شود که تا پایان روز میزان آن افزایش می یاید. این برآمدگی ها عموما در ناحیه ناف (زیر شکم)، هر دو کشاله ران و یا در محل برش جراحی های قبلی مشاهده می شوند.

لاپاراسکوپی ترمیم فتق

لاپاراسکوپی ترمیم فتق، روشی است که بواسطه ی آن پارگی و یا شکاف در دیواره ی شکم، با استفاده از برش های کوچک، لوله لاپارسکوپی (لوله به همراه دوربین که وارد شکم می شود) و پچ (وصله شبکه ای شکل و یا یکپارچه) برای تقویت دیواره شکم، برطرف می شود.

لاپاراسکوپی ترمیم فتق

این در حالی است که با استفاده از روش های سنتی و برش های بزرگ نیز می توان این نقص را برطرف کرد، اما بیشتر بیماران روش لاپارسکوپی را ترجیح می دهند. زیرا این روش نیازمند مراقبت های بعد از عمل کمتر می باشد و بیمار با سرعت بیشتری به روال عادی زندگی خود باز می گردد. همچنین در این روش نرخ عفونت و عود مجدد بیماری کمتر می باشد. بیشتر بیماران در همان روز جراحی به خانه باز می گردند. 

لاپاراسکوپی ترمیم فتق
زمان انتشار: (2 سال قبل)