اخبار پزشکی

جراحی ریفلاکس معده به مری

جراحی درمانی رفلاکس معده

اولین قدم برای درمان بیماری رفلاکس معده مشاوره شما با پزشک متخصص در این زمینه می باشد. این در حالی است که استفاده از دارو تنها به رفع و درمان نشانه های بیماری کمک می کند، اما علت اصلی بازگشت معکوس اسید از معده درمان نشده باقی می ماند. در صورتی که با استفاده از دارو قادر به رفع نشانه های بیماری نباشیم، با استفاده از جراحی، نقایص و یا وضعیت غیر عادی موجود در معده قابل درمان است. نتایج نشان داده است که جراحی در بیش از 95 درصد بیماران، اثر درمانی خود را در بلند مدت حفظ کرده و عملکرد طبیعی معده و مری (esophageal) را که مانع از برگشت اسید می شوند، به بیمار باز می گرداند.

جراحی درمانی رفلاکس معده


چگونگی انجام جراحی رفلاکس معده


با استفاده از این نوع جراحی، مشکلات بالینی و فیزیکی معده درمان می شود. از این مشکلات می توان به نقص در اسفنکتر تحتانی مری (defective lower esophageal sphincter) و یا فتق هیاتال (hiatal hernia) اشاره کرد که از علت های اصلی در بروز چنین شرایطی برای بیمار است. در طول جراحی، قسمت بالای معده را به دور مری قرار می گیرد. با این روش مانعی قویتری برای جلوگیری از پاچش اسید معده و غذا های هضم شده ایجاد می کند. در صورت وجود فتق هیاتال، این مشکل نیز در طول جراحی به طور کامل برطرف می شود.  

جراحی درمانی رفلاکس معده
زمان انتشار: (2 سال قبل)