اخبار پزشکی

لاپاراسکوپی برداشت روده بزرگ

لاپاراسکوپی برداشت از روده بزرگ برای درمان سرطان

این جراحی شامل فرایندی است که طی آن بخشی از روده بزرگ برای درمان تومور خوش خیم و یا بدخیم برداشته می شود. این روش، به عنوانی روشی موثر در جلوگیری از شیوع و گسترش سرطان در بدن بیمار و کم کردن درد و ناراحتی بیمار شناخته شده است.

لاپاراسکوپی برداشت از روده بزرگ برای درمان سرطان

علی رغم اینکه این جراحی می تواند با استفاده از روش های سنتی (عمل کامل باز) انجام شود، بیشتر بیماران روش لاپاراسکوپی را ترجیح می دهند، زیرا برش ها در این روش کوچک تر و سرعت بهبود در آن بیشتر است. لاپاراسکوپی برداشت روده برزرگ با خونریزی و درد کمتر برای بیمار همراه است. بیشتر بیماران مبتلا به سرطان روده تحت این عمل جراحی قرار می گیرند. فرایند در این جراحی به اندازه شیوه های سنتی ایمن می باشد.

لاپاراسکوپی برداشت از روده بزرگ برای درمان سرطان

در طول این فرایند، جراح اقدام به ایجاد چندین برش کوچک نموده و سپس با استفاده از یک لوله لاپاراسکوپی (لوله ای کوچک که به یک دوربین پیشرفته مجهز بوده و در درون برش قرار می گیرد) و دیگر تجهیزات کوچک جراحی توده سرطانی را جدا می کند. اعمال انجام شده در داخل محل برش در یک نمایشگر نشان داده می شوند تا میزان آسیب به بافت سالم محیط  اطراف به حداقل برسد. بیمار می بایست در روز جراحی،پس از عمل اقدام به قدم زدن نماید و معمولا بعد از یک یا دو هفته می تواند به روال عادی زندگی خود بازگردد.

لاپاراسکوپی برداشت از روده بزرگ برای درمان سرطان

هر چند که این جراحی برای بسیاری از بیماران به عنوان روشی ایمن تلقی می شود، در هر گونه ای از جراحی میزانی از ریسک وجود دارد. برخی از این خطرات شامل خونریزی، عفونت، نشت در محل اتصال مجدد روده، لخته خون و یا آسیب به ارگان های اطراف می شود. 
زمان انتشار: (2 سال قبل)