اخبار پزشکی

لاپاراسکوپی طحال

لاپاراسکوپی طحال

لاپاراسکوپی طحال


برداشت طحال در صورت بروز عفونت، سرطان،التهاب و یا آسیب انجام می شود. به جای استفاده از یک برش بزرگ در شکم، از تعداد محدودی برش کوچک استفاده می شود. از طریق این برش ها تجهیزات پزشکی جراحی وارد بدن بیمار شده و با کمک یک نمایشگر، جراح قادر خواهد بود تا طحال را خارج سازد. هنگامی که طحال خارج شده و جراح از توقف خونریزی مطمئن شد، تجهیزات خارج شده و محل برش بسته می شود (بخیه زده می شود). با استفاده از این روش و تجهیزات لاپاراسکوپی، زمان حضور در بیمارستان و درد برای بیمار بسیار کاهش می یابد و علاوه بر آن احتمال بروز عفونت کاهش یافته و اثر برش کوچکتری بر بدن بیار بجا می ماند.

لاپاراسکوپی طحال


زمان انتشار: (2 سال قبل)