اخبار پزشکی

لاپاراسکوپی غدد فوق کلیوی

لاپاراسکوپی غدد فوق کلیوی


جراحی غدد فوق کلیوی به منظور برداشت تومور موجود در یکی از غدد فوق کلیوی انجام می شود. منظور از غدد کلیوی ارگان های کوچک . مثلثی شکلی است در بالای کلیه و نواحی فوقانی پشت شکم قرار می گیرند. این غدد هورمون ها و مواد شیمیایی بسیار زیادی را تولید می کنند که شامل استروژن، پروژسترون، کرتیسول، کرتیزون، استروید، آدرنالین (اپینفرین) و نورپینفرین می شوند. در صورتی که غده بیش از حد بزرگ شده باشد و احتمال و یا قطعیت سرطانی بودن مشخص شود، یکی از مواد ذکر شده و یا همه آنها را بیش از حد تولید خواهد کرد. از آنجایی که غدد فوق کلیوی بسیار کوچک می باشند، در صورت بروز سرطان می بایست تمامی غده برای برداشت تومور سرطانی حذف شود.

لاپاراسکوپی غدد فوق کلیوی

درد و ناراحتی بعد از عمل در لاپاراسکوپی غدد فوق کلیوی کمتر بوده و علاوه براین بیمار از سرعت بهبود بیشتری برخوردار خواهد بود. همچنین در این جراحی اثر زخم (برش جراحی) کوچکتری بر جا می ماند (3 یا 4 برش 3 تا 3.5 سانتی متری به جای یک برش 12 تا 30 سانتی متری). به همین علت احتمال باز شدن زخم پس از عمل و یا بروز فتق (hernia) بسیار کمتر است. در صورت بی هوشی، جراح با استفاده از یک وسیله کوچک و یک دروربین در درون شکم، اقدام به برداشت جداسازی غدد کلیوی می کند. 
لاپاراسکوپی غدد فوق کلیوی
زمان انتشار: (2 سال قبل)