اخبار پزشکی

جراحی آشالازی

جراحی (لاپاراسکوپی) آشالازی

آشالازی وضعیتی رایج است که در نتیجه آن فرد در بلعیدن دچار مشکل می شود. این مشکل در نتیجه عدم توانایی ماهیچه باسطه تحتانی در رها سازی خود بوجود می آید که در ادامه بیمار در هدایت غذا به درون معده با مشکل مواجه می شود. علت این بیماری ناشناخته است ولی متخصصان بر این باورند که عفونت، وراثت و یا نقص در سیستم ایمنی بدن که به مری (esophagus) آسیب رسانده است، در بروز این بیماری نقش دارند.

جراحی (لاپاراسکوپی) آشالازی

علاوه بر مشکل بیمار در بلع، بیماران مبتلا به آشالازی عموما دچار درد در قفسه سینه، استفراق و سرفه های مداوم می شوند. در صورت عدم درمان، آشالازی به بیماری تورم مری (esophagitis) تبدیل شده و کاهش وزن غیر اختیاری و مشکلات تنفسی خواهد شد.


آشالازی با استفاده از یک فرایند جراحی با نام (heller myotomy) قابل درمان است. در این روش برش در عضلات () که معده را به مری پیوند می دهند، ایجاد می شود. با این روش فعالیت عضلات محدود شده و غذا به راحتی از مری عبور می کند.  
زمان انتشار: (2 سال قبل)