اخبار پزشکی

جراحی بدون برش ( لاپاراسکوپی)

جراحی تک برشه لاپاروسکوپی، آخرین متد جراحی برای کاهش تعداد و طول برش در فرایند جراحی است که در نتیجه آن یک برش بسیار کوچک ایجاد شده و یا بطور کلی از هیچ برشی استفاده نمی شود. روش های جدیدی ابداع و گسترش یافته اند که بواسطه ی آنها عمل های جراحی مانند کلیپس معده (Lap Band) و عمل باز معده، تنها با استفاده از یک برش انجام می شوند. این فرایند با استفاده از سوزنی خاص به نام (Stryker Needle Graspers) انجام می شود. دراین روش، تک برش کوچک ایجاد شده در ناحیه زیر شکم پنهان می شود. در این روش امنیت و دقتی وجود دارد که با روش SILS امکان پذیر نیست.
 
 
 
 
جراحی مجازی بدون برش

زمان انتشار: (2 سال قبل)