اخبار پزشکی

جراحی چاقی ریویژنال

جراحی ثانویه برای درمان چاقی

 

برای اغلب بیماران، جراحی به منظور کاهش وزن، نتایج بلند مدت و ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی را به همراه دارد. هر چند برای برخی از بیماران، جراحی نتایج مورد نظر را ایجاد نمی کند. برای این بیماران، جراحی ثانویه درمان چاقی یک گزینه محسوب می شود.
جراحی ثانویه برای بیمارانی استفاده می شود که پیش از این تحت عمل جراحی درمان چاقی قرار گرفته اند و تجربه یک یا جند مورد از موارد ذیل را دارند:
·         مشکلات ناشی از جراحی
·         میزان ناکافی کاهش وزن
·         درمان ناموفق بیماری های جانبی مانند مانند دیابت، فشار خون بالا


جراحی ثانویه کاهش وزن برای تمامی افراد مناسب نبوده و نیازمند مشاوره با پزشک جراح می باشد. تصمیم گیری برای انجام این عمل از ااهمیت خاصی برخوردار است زیرا خطرات احتمالی در این عمل از جراحی اولیه بیشتر است. از آنجایی که شرایط هر بیمار منحصر به فرد می باشد، می بایست با پزشک جراح خود برای بررسی تمامی راه حل ها و موقعیت شما بر مبنای جراحی اولیه خود مشاوره کنید.
زمان انتشار: (2 سال قبل)