اخبار پزشکی

روش حلقه معده بعد از جراحی بای پس معده

روش حلقه معده بعد از جراحی باز معده

برای بیمارانی که برای کاهش وزن در تنش هستند و مجددا بعد از جراحی باز معده دچار اضاف وزن شده اند، هنوز امید برای بازیابی سلامتی وجود دارد. در این صورت شما برای انجام جراحی مجدد (بازنگری) چاقی نامزد می شوید تا بتوانید تمایل برای استفاده از خوراکی و احساس گرسنگی و اشتها را در خود کنترل نمایید و در نهایت موفق به کاهش وزن شوید.
 
یا استفاده از یک حلقه قابل تنظیم (Gastric Band (Lap-Band® or Realize Band)) و قرار دادن آن بدور قسمت بالایی  کیسه معده (gastric pouch) به شما کمک خواهد شد تا محدودیت در اشتها را دوباره بدست آورده و احساس سیری بیشتری داشته باشید. تمامی این موارد می تواند به شما در تغییر سبک و شیوه زندگی و دستیابی به وزن ایده‌آل کمک کند.
 
روش حلقه معده بعد از جراحی باز معده
زمان انتشار: (2 سال قبل)