اخبار پزشکی

ماموپکسی(بالا کشیدن پستان)

ماموپکسی

این نوع جراحی برای بالا کشیدن سینه در کسانی است که سینه های افتاده دارند.این یک جراحی ساده است که میتوان همزمان با پروتز گذاری سینه ،در خانمهایی که تمایل به افزایش سایز دارند،انجام داد.این جراحی تحت بیهوشی عمومی انجام میشود و 2ساعت طول میکشد.

این جراحی دردناک نیست و بهبودی پس از عمل سریع میباشد.به بیمار توصیه میشود بعد از عمل بازوهارا بالا نبرد و یا حرکات کششی فعال را تا 15 روز بعدازعمل انجام ندهد،زیرا ممکن است باعث باز شدن زخم شود.ونیز بمدت 1 ماه سوتین بپوشد.همچنین توصیه میکنیم 7 جلسه فیزیوتراپی جهت بهبودی سریعتر انجام دهد.

در کسانی که افتادگی کمی دارند میتوان پروتز را جاگذاری کرد و قسمت کوچکی از پوست اطراف آرئول(قسمت قهوه ای نوک سینه)را برداشت که این تکنیک پری آرئول نامیده میشود.

زمان انتشار: (2 سال قبل)