اخبار پزشکی

IORT رادیوتراپی داخل اتاق عمل بلافاصله پس از برداشتن تومور

IORT  رادیوتراپی داخل اتاق عمل:
یک انتخاب موثر و مطمئن در درمان سرطانها
IORT  یک روش درمانی است که امواج رادیوتراپی در بافت اطراف تومور ، در اتاق عمل، به کار برده می شود.امروزه بعنوان یک روش شناخته شده و اثبات شده است. در مطالعات کلینیکی تاثیرات آن به اثبات رسیده است.بیماران بلافاصله بعداز برداشتن تومور و زمانیکه هنوز بیمار بیهوش است، تحت درمان با یک دوز از امواج قرار می گیرند.طول مدت تابش بستگی به تکنیک استفاده شده دارد: از حداکثر 30 تا 40 دقیقه با تکنولوژی نفوذ به لایه های پایین تر، تا 1 دقیقه برای روشهایی که از الکترون استفاده می شود.
IOERT:
IORT  الکترونی یا IOERT  ، روشی کاملتر و موثرتر است. تجهیزات تکنولوژیکی اجازه استفاده از خطوط متحرک مینیاتوری( خیلی ظریف) پرشتاب که سبک وزن و استفاده آن آسان می باشد و به بیمار اجازه می دهد که سریعا پی از برداشتن تومور و بدون اینکه تخت جراحی را ترک کرده باشد، تحت درمان قرار بگیرد.این روش جایگزین  و یا مکمل رادیوتراپی اکسترنال ( خارجی) است.این روش دارای مزایای بدیهی در زمینه کلینیکی، جراحی، اجتماعی و اقتصادی به قرار ذیل می باشد:
-درمان یسیار موثرتر
- زمان درمان کوتاه تر
-تعداد جلسات درمان خیلی کمتر یا بدون نیاز به جلسات بیشتر
-جذب بسیار کمتر امواج توسط بیمار
-عوارض بسیار کمتر در مقایسه با عوارض جانبی رادیوتراپی
مزایای پزشکی:
هدف از پرتودرمانی تومور بطور مستقیم، دسترسی به بالاترین دوز ممکن است که در محدوده قابل تحمل برای بافتهای سالم اطراف بافت باشد.
رادیو تراپی داخل اتاق عمل یا IORT به ما اجازه میدهد که:
-تابش پرتومستقیم به بستر تومور با دید مستقیم حفره
-جداسازی بافتهای بدون تومور یا ساختارهای ظریف و بویژه حساس
-مدیریت بهتر دوزهای بالای درمانی
-مدیریت شدیدتر دوزهای یکنواخت
زمانی که فاصله بین جراحی و برداشتن تومور و رادیوتراپی حذف می شود، سلول های سرطانی فرصتی برای رشد مجدد و عود سریع در محل ندارند .
مزایای جراحی:
یکی از نمونه های استفاده اختصاصی این روش، در معاینات بالینی، درمان اختصاصی کانسر پستان در یک بیمار یائسه می باشد که بعد از برداشت تومور یک دوز GY 20 را بمدت یک دقیقه دریافت کرد.
فقط یک دقیقه IOERT جایگزین 5 هفته پرتودرمانی خارجی می شود. Single dose therapy(تک دوز درمانی) یقینا زمینه گسترش تومور را می شکند اما دستیابی به دوزهای بالاتر با IOERT بعنوان ارتقا دهنده، به همان اندازه مهم می باشد.
مزایای اجتماعی:
مزایای اقتصادی و اجتماعی آن، در درجه اول،نیاز بیمار به سفرهای درون شهری بدنبال هر جلسه پرتودرمانی حذف می گردد. کاهش شدید در علت های معمول اضطراب و تشویش: دلواپسی بیماران منتظر، اغلب برای ماهها منتظر اولین جلسه رادیوتراپی می مانند، مشکلات سفر برای بیمار و اعضای خانواده، استرس در ارتباط با طولانی شدن جلسه رادیوتراپی در مکانی ناخوشایند.مزایای بزرگی نه فقط در زمینه کیفیت زندگی وجود دارند.
مزایای اقتصادی:
همانند مزایای اقتصادی و اجتماعی و اعتبار بدست آمده،جذب تعداد زیادی از بیماران، گنجایش سیستم IORT در بخش رادیوتراپی با تنها یک شتاب دهنده مرسوم ، اطمینان از تحویل نتیجه و بازگشت سریع سرمایه اولیه و با توجه به نتیجه عمل جراحی و ادمه آن، کافی و اثر بخش خواهد بود.


زمان انتشار: (2 سال قبل)