اخبار پزشکی

مداخلات پزشکی در چاقی 3

 علم رفتار درمانی اظهار می کند که همه رفتارها حاصل و نشان دهنده شخصیت واقعی فرد است. سنجش درمان اختصاصی ، برطبق ارزیابی نتایج قابل مشاهده هستند و درمان فردی بر پایه الگوی رفتاری فراهم شده است.این مورد شامل ادامه بررسی حیاتی درمان در طول این فرایند است. قاعده کلی روشهای کاهش وزن بر اساس تغییر رفتار، کمک به بیماران در درک کنترل محرک ها ( چگونگی تاثیر فاکتورهای محیطی در رفتارهای خوردن و عادات ورزشی) و ارزیابی رفتارهای خود و جوایزی که در ارتباط با این رفتارها هستند ، می باشد.پایش خود یک جزء مهم تعدیل رفتار است که به بیمار اجازه می دهد که رفتارها و پاسخهای خود به درمان را ارزیابی کند."ساختار شناختی" برای اجتناب از تنظیم اهداف نامعقول و برای ایجاد گرایش مثبت به سوی تغییرات توصیه شده در شیوه زندگی، می باشد."اصلاح رفتار" بعنوان یک بخش مهم از برنامه های سریع کاهش وزن توصیه می شود.
دارو درمانی در درمان چاقی:
، رویکردهای شناختی برای بهبود و استفاده از دارو برای درمان چاقی را تسریع بخشیده است. برخلاف برخی ادعاهای اخیر ، همه داروهایی که هم اکنون برای درمان  در دسترس هستند ، خطرات و فوایدی را با خود حمل می کنند. بیمارانی که با کمک دارو وزن کم می کنند، پس از قطع دارو بطور ثابتی دوباره وزن اضافه می کنند. بنابراین دارو باید با برنامه های تعدیل شیوه زندگی تلفیق شود.زیرا به تنهایی بی خطر نیست و در برخی موارد عوارض آن ناشناخته است. برای کامل کردن موضوع، اضافه می کنیم که استفاده از این داروها برای بیمارانی که دارای عوارض ثانویه چاقی هستند، مثل: بالا بودن فشارخون، دیس لیپیدمی، دیابت نوع 2، محدود شود.همانطور که در جدول مشاهده می کنید گسترش درجه بندی و بیماران بدون مسائل پزشکی می توانند بطور مطمئن پایش شوند.
وزن بدن > 130% وزن ایده آل یا BMI>28
شکست قبلی درمان با رژیم و ورزش
ادامه درمان با رژیم و ورزش و رفتار درمانی تا زمانی که تحت دارو درمانی می باشد.
زنان قبل از سن یائسگی( که قادر به بچه دار شدن هستند) باید از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنند، تستهای بارداری را انجام دهند و احتمال بارداری را درنظر بگیرند.زیرا داروها اثرات ناشناخته بر جنین دارند.
نکته: توجه کنید که همه شرایط ذکر شده در جدول برای حال حاضر بیماری است که کاندید درمان با دارو است.
بیماران همچنین باید نگرش واقع بینانه نسبت به میزان کاهش وزن مورد انتظارشان داشته باشند. در گروهها، بیشتر از آنچه درباره کاهش وزن گفته شود،توضیح دادن احتمال آنکه آنها به درجه مطلوب کاهش وزن دست یابند، بسیار آموزنده است. برای مثال، نتایج آزمایشات دکس فن فلورامین نشان داد که احتمال کاهش 10% وزن بدن همرا با رژیم دربین بیماران تقریبا 40% در یک سال بوده است و شانس کاهش 10% وزن بدن با دارونما تقریبا 20% بوده، لذا دارودرمانی احتمال کاهش 10% وزن را دو برابر می کند. بطور عموم بیشترین میزان کاهش وزن قابل انتظار ، مربوط به پایین ترین احتمال دسترسی به اثرات دارو درمانی است که به بیماران در راه رسیدن به هدف کمک می کند. سرانجام، اگر اهداف دارو درمانی در درمان چاقی براورده نشود،که شامل اهداف بهبود وزن و بهبود سلامت است، بنظر می رسد که ادامه دارودرمانی عاقلانه نباشد.
 انتشار یافته که در طی این گزارش شدت بیماری های دریچه ای قلب  درجه بندی شده و به اجبار  فن فلورامین و فن ترمین از داروخانه ها حذف گردید.دلیلی برای گسترش و پیشرفت بیماری های دریچه ای قلب با فن فلورامین واضح نیست اما ممکن است به نقش این دارو در آزاد شدن سروتونین و همچنین مهار بازجذب آن  مرتبط باشد.
داروهای دیگری که اخیرا توسط FDA نیز بالا می رود .همانگونه که انتظار می رودبراثرات آن در لوله گوارش و عوارض روده ای بر می گردد و در فاز اولیه درمان برجسته تر می باشد. غلظت پلاسمایی ویتامین های محلول در چربی در بیماران دریافت کننده اورلیستات کاهش می یابد و مطالعات اظهار می کند که مکمل های مولتی ویتامین در بیماران دریافت کننده این ترکیبات باید تجویز شود.اگر مصرف ایت داروها توسط بیمار تصویب شود باید بیمار را در جریان عوارض و تاثیرات جانبی گذاشت و به بیمار آموزش کافی داد.
چاقی یک سری شرایط هتروژن است که نتیجه ترکیبی از عوامل وراثتی و محیطی است. درحال حاضر بهترین رویکرد برای کمک به بیماران تعدیل شیوه زندگی  در راستای بهبود شرایط محیطی می باشد. این مورد بوسیله آموزش تغذیه و افزایش سطح فعالیت های فیزیکی انجام می شود. رفتار درمانی می تواند بعنوان درمان کمکی مفید باشد. اگر داوها در دسترس باشند، ترکیبی از این روشها با دارو، در نظر گرفته می شود. شخصی که باید دارو مصرف کند باید از نظر خطرات بشدت تحت نظر باشد وهزینه ها و مزایای درمان به همان اندازه تغییر سک زندگی ،برای وی شرح داده شود.  لازم نیست که بیماران به وزن ایده آل خود دست یابند. میانگین کاهش وزن ( 10 تا 15 درصد وزن بدن) اگر همیشه ادامه یابد می تواند نتایج رضایتمند تری از نظر ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی بدست دهد.

زمان انتشار: (3 سال قبل)