اخبار پزشکی

روش ترکیبی پلیسه و حلقه معده

 

روش ترکیبی پلیسه و حلقه معدهفرایند تحقیقاتی جدیدی است که در آن روش های حلقه معده (Gastric Banding) و پلیسه معده (Gastric Plication) با یکدیگر ترکیب می شوند. این روش ترکیبی شامل کاهش حجم معده از طریق ایجاد چین و پلیسه در انحنای خارجی معده می شود که در نتیجه آن حجم و سابز معده کاهش می یابد. بر خلاف آنچه در روش جراحی باز معده و یا گاستکرومی آستینی اتفاق می افتد، در این روش در ناحیه روده ها و مسیر آنها تغییری ایجاد نشده و از هیچ گونه گیره ای استفاده نمی شود.

 

 تحقیقات نشان داده است که نتایج کاشه وزن در روش پلیسه معده (Gastric Plication) مشابه نتایج حاصل در روش عمل باز معده می باشد که میزان پیچیدگی فرایند انجام آن با روش حلقه معده مشابه بوده و قادر خواهد بود مزیت های هر دو روش را در اختیار بیمار قرار دهد.

مزیت ها:

·         عدم  تغییر در مسیر روده

·         عدم ایجاد تداخل در جذب

·         عدم برش در معده

·         تنظمیات مورد نیاز کمتر

·         کاهش وزن در کوتاه مدت و بلند مدت به طور محسوس

·         احتمال وجود توانایی برای بازگرداندن معده به حالت عادی البته هنوز اطلاعاتی در باز های زمانی طولانی برای اثبات این امر ارائه نشده

روش ترکیبی پلیسه و حلقه معده


زمان انتشار: (2 سال قبل)