اخبار پزشکی

جراحی بای پس معده با کمک روبات

سیستم جراحی داوینچی (The da Vinci Surgical System)، پلتفورمی روبوتیک محسوب می شود که برای گسترش و ارتقاء توانایی های جراح در طول فرایند جراحی طراحی شده است. جراح با استفاده از سیستم داوینچی برشی کوچک ایجاد کرده و یک دوربین 3 بعدی با کیفیت بالا را به همراه مجموعه ای از تجهیزات جراحی را وارد بدن بیمار می کند. جراح با استفاده از پیشانه کنترل دستگاه و با استفاده از تصاویربزرگ شده دریافتی از دوربین کیفیت بالا و سه بعدی از محل جراحی، در داخل بدن، حرکات دست خود را از طریق تکنولوژی های برتر رایانه ای به حرکات میلیمتری تجهیزات سیستم داوینچی تبدیل می کند.
سیستم جراحی داوینچی جراح را به توانایی هایی از قبیل موارد ذیل تجهیز می کند:
 

·         دید بصری بهینه شده

·         جراحی بیماران مختلف با مقادیر BMIs متفاوت

·         مهارت، دقت و کنترل بیشتر

·         برش و بخیه دقیق تر برای جراحی های بازنگری پیچیده

·         ارگونومی بیشتر برای جراح به منظور کاهش میزان خستگی

 

جراحی باز معده با کمک روبات

 

همانند شیوه ی لاپارسکوپی معمول در مقایسه با شیه ها سنتی عمل باز داوینچی مزیت های فراوانی به همراه دارد:

 

·         میزان آشکار کمتر درد برای بیمار

·         خونریزی کمتر

·         برش کوچکتر و کمتر

·         مدت زمان کوتاه تر برای بسیتری بودن بیمار

·         روند سریعتر بازگشت به زندگی عادی و بهبود بیمار  

جراحی روبوتیک باز معده

            

زمان انتشار: (2 سال قبل)