اخبار پزشکی

تغذیه و آرامش، مبارزه با تنش و استرس

 
:
. . .... . . .
: ... . .
: .
: : . . ..
: 8 .
: . چای کمرنگسطح هورمونهای استرس را در بدن کاهش میدهدچای سبزبا داشتن آنتی اکسیدان های فراوان به مغز آرامش می دهدمیوه هامثل آلو و انواع توتهارکبات و سبزیجات برگ سبز تیره مثل اسفناج با داشتن منیزیوم فراوان به آرامش و ریلکسیشن عضلات و مغز کمک می کنندریحان پتاسیم بالا و مکم به آرامش
: .
: .
: . .
... .
: نور خورشیدتامین ویتامین دی و دفع خستگی و استرس
: . ...
: . ...
زمان انتشار: (2 سال قبل)