اخبار پزشکی

لیپوساکشن

لیپوساکشن

 


آنچه درباره لیپوساکشن وجراحی تناسب اندام باید بدانید:

جراحی لیپوساکشن بدن شما را خوش تراش و متناسب کرده و همچنین چربیهای انباشته در نواحی مختلف بدن  مثل رانها زانوها باسن شکم پهلوها بازوها و گردن که با ورزش و رژیم ازبین نمیروند رابرطرف میکند.

چه زمانی به لیپوساکشن نیاز داریم؟

_اگر نواحی در انباشته از چربی در بدن دارید که با اندامتان نامتناسب است

_اگر دوست دارید برجستگی های بدن برجسته و زیباتر بنظر برسد

 

_اگر خاصیت ارتجاعی پوست شما خوب است،لیپوساکشن چربی ها را از بین میبرد اما پوست شل نمیشود


زمان انتشار: (2 سال قبل)