اقدامات جراحی درمان اسلیو معده

اقدامات جراحی درمان اسلیو معده: گزینه‌ها و آثار جانبی
۲۱ مرداد ۱۴۰۲

مقدمه اگرچه بسیاری از موارد اسلیو معده با استفاده از روش‌های غیر جراحی کنترل می‌شوند، اما در مواردی نیاز به ...