پروتز سینه و باسن و ترمیمی

روش سوزاندن چربی های شکم و کنار پهلو در چند هفته
۵ آبان ۱۴۰۱

روش سوزاندن چربی های شکم و کنار پهلو در چند هفتهخواستن توانستن است . اگر واقعا میخواهید از شر چربی ...

مقایسه روش عمودی و روش T در جراحی کوچک کردن سینه
۵ آبان ۱۴۰۱

مقابسه جراحی کوچک کردن سینه به روش برش عمودی و روش T جراحی کوچک کردن سینه به دو روش انجتم می ...

نکاتی درباره تزریق ژل
۵ آبان ۱۴۰۱

نکاتی درباره تزریق ژل: افرادی که مایل به تزریق ژل در نقاط مختلف بدن هستند، لازم است نکاتی در این ...

تزریق بوتاکس
۵ آبان ۱۴۰۱

تزریق بوتاکسبوتاکس نوعی داروست که از سم بوتولونیم تایپ    سیناپس بین عصب به عضله عمل کرده و باعث فلج شدن ...

پروتز باسن
۵ آبان ۱۴۰۱

بعضی خانم ها به دنبال افزایش سینه های خود هستند، در حالی که برخی دیگر علاقه مند به بزرگ کردن اندازه باسن ...